Dergi Geçmişi

Gazi Akademik Yayıncılık, araştırmacıların değerli çalışmalarını bilim dünyasına tanıtmak için oluşturulmuş bir platformdur. Gazi Akademik Yayıncılık çatısı altında, Gazi Kitabevinin 1984 yılından bu yana sahip olduğu basım ve yayıncılık tecrübesi ile üniversitelerin nitelikli bilimsel bilgi birikiminin bir araya getirilmesi amaçlanmıştır.

Bu amaçla başlangıç olarak Mühendislik, İktisat-İşletme ve Eğitim bilimleri alanında üç adet uluslararası hakemli bilimsel dergi, Gazi Kitabevi tarafından 2015 yılından itibaren düzenli olarak yayımlanmaya başlamıştır.  Dergiler genel koordinatörlüğünü yürüten Prof. Dr. Aydın KARAPINAR, 2017 yılının başında dergilerin yayıncılığını da üstlenmiş ve Gazi İktisat ve İşletme Dergisi de Gazi Akademik Yayıncılık adı altında yayımlanmaya devam etmiştir.

İlk sayısı Haziran 2015’de yayımlanan Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, Şubat, Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere yılda üç defa hem basılı hem de internet ortamında kesintisiz olarak yayımlanmıştır. Dergi, Haziran 2017’den itibaren ise, sadece internet ortamında açık erişimli olarak yayımlanmaya devam edecektir.


 

ISSN: 2548-0162


Makale Gönder