Danışma Kurulu

Danışma Kurulu/Advisory Board 

Aydın Karapınar (Gazi University, Turkey)

Dunstan Magro (University of Malta, Malta)

Eray Çelik (Yüzüncü Yıl University, Turkey)

Erdal Tanas Karagöl (Yıldırım Beyazıt University, Turkey)

Esin Cakan (University of Haven, USA)

Fernando Polo Garrido (Universitat Politecnica De Valencia, Spain)

Hasan Kaval (Atılım University, Turkey)

Jülide Yıldırım Öcal (TED University, Turkey)

Metin Toprak (İstanbul University, Turkey)

Murat Atan (Gazi University, Turkey)

Latif Öztürk (Kırıkkale University, Turkey)

Veysel Yılmaz (Osmangazi University, Turkey)

Yıldız Ayanoğlu (Gazi University, Turkey)


Makale Gönder