Değerlendirme Süreci

Yazıların yayın kuruluna gelmeden önce kurallara uygun yazılıp yazılmadıkları kontrol edilir; eksik ya da yanlış belirlendiğinde, düzeltilmesi için Ön Değerlendirme Formu ile birlikte yazara iade edilir. Makalenin tam ve yayın ilkelerine uygun olması halinde, editör kurulu tarafından belirlenen üç hakeme gönderilir. Bu süreçte yazarlar ve hakemlerin süreç boyunca birbirlerinden habersizdir.  Hakemler uzmanlık alanlarına göre makalelerin değerlendirilmesi için seçilirler ve değerlendirmelerini rapor halinde editör kuruluna iletirler.


Makale Gönder