Odak ve Kapsam

Gazi İktisat ve İşletme Dergisi (GİİD), İşletme, İktisat, Maliye, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler alanlarında akademik çalışmaların yayımlandığı hakemli bir dergidir.

 Dergimize gönderilen akademik yayınlar hakem incelemesinden geçerek, en az iki hakemin olumlu görüşü alındıktan sonra, Şubat, Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere yılda üç kez İnternet ortamında açık erişimli, ISSN 2548-0162 kodu ile elektronik dergi olarak yayımlanmaktadır.

 Gazi İktisat ve İşletme Dergisi’nin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.           

 Dergimiz EBSCO ve ROOTINDEXING tarafından taranmaktadır.


Makale Gönder