HAKKINDA

  • ISSN: 2149-4924
  • E-ISSN: 2548-0162
  • Yayın Periyodu:
    Haziran - Ekim - Şubat
  • Editör:Aydın KARAPINAR
  • Yıl: 2017
  • Cilt: 3
  • No: 2

YENİ KAMU HİZMETİ YAKLAŞIMI: YÖNETİŞİME AÇILAN BİR KAPI

Emrah AYHAN,  Murat ÖNDER, 

Kamu yönetiminin akademik bir disiplin olarak ortaya çıkışından itibaren farklı dinamikler ve etkileşimler nedeniyle sürekli olarak yeni yaklaşımlar gündemdedir. Bu yaklaşımlar, örgütlenmesi genel olarak Weber’in katı hiyerarşiye dayalı bürokrasi modeline göre yapılan ve kamu yönetiminin temelini oluşturan Geleneksel Kamu Yönetimi yaklaşımının değiştirilip geliştirilmesi hedefiyle bir takım yenilikler önermektedirler. 1960’larda ortaya çıkıp 1980’lerde popüler olan Yeni Kamu İşletmeciliği yaklaşımı kamu yönetimindeki etkisini arttırmış ve devletin daha etkin bir yapıya kavuşması için geleneksel yaklaşımlarda etkili bir dönüşüm öngörmüştür. Farklı ülkelerdeki siyasal ve kültürel kurum ve değerler sebebiyle Yeni Kamu İşletmeciliği yaklaşımı, bu ülkelerde farklı düzeylerde başarılı olmuştur. Ancak bu yaklaşım; demokratik süreçler, vatandaşa hizmet ve kamu yararı gibi kamu hizmetinin şahsına münhasır temel değerlerin göz ardı edilmesi gibi nedenlerle, 1990’lı yıllardan itibaren ciddi eleştirilere maruz kalmış ve zamanla bu yaklaşıma alternatif olarak yeni yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Kendisini daha çok Yeni Kamu İşletmeciliği eleştirisi üzerinden konumlandıran Yeni Kamu Hizmeti yaklaşımı ve son yıllarda etkili olmaya başlayan Yönetişim yaklaşımı bu yaklaşımların en önemlilerindendirler. Kamu yönetimin konumu ve odak noktasıyla ilgili gelgitlerin yaşandığı farklı paradigmaların da incelendiği bu çalışmada, Geleneksel Kamu Yönetimi yaklaşımında meydana gelen değişimlerin daha iyi anlaşılması için Yeni Kamu İşletmeciliği, Yeni Kamu Hizmeti ve Yönetişim yaklaşımlarının genel felsefeleri, tarihsel gelişimleri ve birbirileriyle etkileşimleri karşılaştırmalı analiz yöntemiyle incelenmiştir. Daha sonra Yeni Kamu Hizmeti yaklaşımı ile ilintili bir yaklaşım olarak ortaya çıkan Yönetişim yaklaşımı incelenmektedir. Bunun sonucunda Yeni Kamu Hizmeti yaklaşımının, kamu yönetimi alanında teorik olarak tartışıldığı fakat kavramsallaşma düzeyinde ve uygulamada hakim paradigma olan Yönetişim yaklaşımının gölgesinde kaldığı gözlemlenmiştir. Buna rağmen; demokratik değerlere, hesap verebilirliğe, şeffaflığa, aktif vatandaşlığa, müzakere ve diyalog süreçlerine öncelik veren bu yaklaşımın, Yönetişim yaklaşımına ciddi katkıları olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelime: demokratik değerler,  katılımcılık,  aktif vatandaşlık,  işletmecilik,  yönetişim,  kamu yönetimi

Tam Metin (PDF)


Makale Gönder