HAKKINDA

  • ISSN: 2149-4924
  • E-ISSN: 2548-0162
  • Yayın Periyodu:
    Haziran - Ekim - Şubat
  • Editör:Aydın KARAPINAR
  • Yıl: 2016
  • Cilt: 2
  • No: 1

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ’NİN UYGULANABİLİRLİĞİ SORUNU: GÖNÜLLÜLÜK MÜ? ZORUNLULUK MU?

Okan YELOĞLU,  Cansu YUMAK, 

Çalışma, örgütlerin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) belgesine sahip olma sebeplerini, elde ettikleri yararları ve karşılaştıkları engelleri belgelendirme kuruluşları açısından incelemeyi hedeflemiştir. Bunun için, faaliyet gösteren on üç belgelendirme kuruluşuna soruların kuram bağlamında oluşturulduğu yarı yapılandırılmış mülâkat tekniği uygulanmıştır. Bulgularına göre, örgütlerin genellikle itibar kazanmak, rekabetçi avantaj elde etmek ve ihalelere katılabilmek için ISO 9001 belgesine sahip olma isteğinin belgelendirme kuruluşlarınca belirtildigi tespit edilmiştir.
KYS’yi bilinçli olarak benimseyen örgütler ürün ve hizmet kalitesini arttırma, maliyetleri azaltma gibi bir takım yararlar elde ederken; belgeyi daha çok zorunluluk olarak gören örgütlerde, çalışan ve yöneticinin sistemi algılayamaması, eğitim, bilinç eksikliği problemleri gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelime: Kalite Yönetim Sistemi,  Yönetim Uygulamalarını Benimseme,   İçerik Analizi

Tam Metin (PDF)


Makale Gönder