HAKKINDA

  • ISSN: 2149-4924
  • E-ISSN: 2548-0162
  • Yayın Periyodu:
    Haziran - Ekim - Şubat
  • Editör:Aydın KARAPINAR
  • Yıl: 2016
  • Cilt: 2
  • No: 1

KAPASİTE KISITLI STOKASTİK STOK PROBLEMİ İÇİN BENZETİMSEL DİNAMİK PROGRAMLAMA SEZGİSELİ

Mustafa ÇİMEN,  Sedat BELBAĞ,  Mehmet SOYSAL, 

Rekabetçi bir ortamda faaliyet gösteren işletmeler için belirsizlik altında stok yönetimi oldukça önemlidir. Bu çalışma kapasite kısıtlı stokastik stok problemine Benzetimsel Dinamik Programlama (Approximate Dynamic Programming-ADP) tabanlı bir sezgisel yöntem önermektedir. Önerilen sezgisel yöntem, Geçici Farklarla Öğrenme (Temporal Difference Learning-TD) yöntemini kullanmaktadır. Söz konusu problem için sezgisel yöntemden elde edilen çözümlerin performansı, Dinamik Programlama algoritmasından elde edilen optimal sonuçlar ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Sayısal örnekler sonucunda ADP’nin kısa süre içerisinde ümit vadeden sonuçlar verdiği gözlenmiştir.

Anahtar Kelime: Stokastik Stok Problemi,  Kapasite Kısıtı,  Dinamik Programlama,  Sezgisel,  Benzetimsel Dinamik Programlama

Tam Metin (PDF)


Makale Gönder