HAKKINDA

  • ISSN: 2149-4924
  • E-ISSN: 2548-0162
  • Yayın Periyodu:
    Haziran - Ekim - Şubat
  • Editör:Aydın KARAPINAR
  • Yıl: 2018
  • Cilt: 4
  • No: 2

ANALYSİS OF INTERMODAL AND INTRAMODAL COMPETİTİON İN FREİGHT TRANSPORT MARKET BETWEEN TURKEY AND EUROPE

AYDIN ÇELEN,  EKREM KALKAN, 

Bu çalışmada, Türkiye ve Avrupa arasında faaliyet gösteren alternatif ro-ro hatları arasındaki rekabet derecesi analiz edilmiştir (intramodal rekabet). Ayrıca, Türkiye ve Avrupa arasındaki ticaret bakımından karayolu taşımacılığının ro-ro taşımacılığına ikame olup olmadığı incelenmiştir (intermodal rekabet). Bu çalışma, UN Ro-Ro İşletmeleri A.Ş.’nin (UN Ro-Ro) yıkıcı fiyatlandırma davranışlarına ilişkin olarak 2012 yılında Rekabet Kurumu tarafından yapılan bir soruşturmada ilgili ürün pazarının tanımlanmasına ilişkin olarak yapılan ekonomik analizin bir parçasıdır. Analiz iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada firma düzeyinde veri kullanılarak logit talep modeli yardımıyla ro-ro hatlarının fiyat esneklikleri tahmin edilmiştir.  Daha sonra, varsayımsal tekel testi’nin (hypothetical monopolist test, HMT)  daha gelişmiş bir versiyonu olan ‘full equilibrium relevant market’ (FERM) testi uygulanarak intramodal ve intermodal rekabetin yoğunluğunu ölçmek amacıyla bir dizi varsayımsal yoğunlaşma simülasyonları gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar ilgili pazarın yedi ro-ro hattından oluştuğunu, karayolu taşımacılığını içermediğini göstermektedir.

Anahtar Kelime: Ro-ro pazarı,  intermodal rekabet,  intramodal rekabet,  Full Equilibrium Relevant Market (FERM) Testi,  Talep Tahmini

Tam Metin (PDF) Kaynakça


Makale Gönder