HAKKINDA

  • ISSN: 2149-4924
  • E-ISSN: 2548-0162
  • Yayın Periyodu:
    Haziran - Ekim - Şubat
  • Editör:Aydın KARAPINAR
  • Yıl: 2016
  • Cilt: 2
  • No: 3

ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ

Şenay YÜRÜR,  Yücel SAYILAR,  Hakkı Okan YELOĞLU,  Cenk SÖZEN, 

Bu çalışmanın amacı, çalışanların örgütlerine ilişkin destek algısının sessizlik davranışları üzerindeki etkisini analiz etmektir.Örgütsel Destek Kuramı, Örgütsel Sessizlik Modelleri ve literatürde yer alan araştırma sonuçlarına dayalı olarak geliştirilen hipotezleri test etmek amacıyla,Ankara’da farklı sektörlerde çalışan ve rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen 337 kişi üzerinde bir araştırma yapılmıştır.Araştırma sonuçlarına göre çalışanlarca algılanan örgütsel destek, kabullenici ve savunmacı sessizliği azaltmaktadır. Buna karşın pro-sosyal destek üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır. Elde edilen sonuçların kuramsal açıdan yorumu ve ilgili yazına katkıları sonuç ve değerlendirme kısmında tartışılmaktadır.

Anahtar Kelime: Örgütsel Sessizlik,   Kabullenici Sessizlik,   Savunmacı Sessizlik,   Pro‐sosyal Sessizlik,   Algılanan Örgütsel Destek 

Tam Metin (PDF)


Makale Gönder