HAKKINDA

  • ISSN: 2149-4924
  • E-ISSN: 2548-0162
  • Yayın Periyodu:
    Haziran - Ekim - Şubat
  • Editör:Aydın KARAPINAR
  • Yıl: 2018
  • Cilt: 4
  • No: 2

İNOVASYON KARARLARININ VERİLMESİ SÜRECİNDE KİTLE KAYNAK VE AÇIK İNOVASYON YAKLAŞIMLARI

AHMET ÇUBUKCU,  METEHAN TOLON, 

İnovasyon kavramının popülerliği gün geçtikçe artmaktadır. Her an her yerde inovasyon kavramı tartışılmakta, inovasyon yapmanın öneminden bahsedilmektedir. İnovasyon belki de son yıllarda dillere pelesenk olmuş bir kavram olarak hayatımıza girmiştir. “İnovasyon olmadan olmaz”, inovasyon rekabetin anahtarı” ve daha nice sözler inovasyonun önemini anlatmak ve işletmelerin varlılarını sürdürebilmeleri için kilit bir faktör olarak belirtilmektedir.  İnovasyonu gerçekleştirmek zannedildiği kadar zor bir süreç değildir. Ayrıca, inovasyon yatırımları için her zaman yoğun ar-ge çalışmaları da gerekmemektedir. Küçük artırımsal iyileştirmeler ile birlikte bile inovasyonlar ortaya çıkabilmektedir. Yalnız inovasyon çoğu zaman yanlış anlaşılmakta ve başarısızlıklarla son bulmaktadır. Burada önemli olan nokta inovasyon için sürdürülebilir kurumsal bir inovasyon kültürünün ve inovasyon yönetim sisteminin oluşturulması gerekliliğidir. Bu çalışmada inovasyon yönetiminin doğru idare edilebilmesi ve inovasyon kararlarının doğru bir şekilde verilebilmesi için günümüz bilgi ve iletişim teknolojileri çağında kitle kaynak ve açık inovasyon yaklaşımlarının kullanılması gerektiğinden bahsedilmiştir. Bu konuda sistematik inovasyon karar süreci çıkarılarak bu yaklaşımların bu süreçte nasıl kullanılması gerektiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelime: Açık inovasyon,  kitle kaynak,  inovasyon yönetimi,  inovasyon yarışmaları,  endüstri 4.0

Tam Metin (PDF) Kaynakça


Makale Gönder