HAKKINDA

  • ISSN: 2149-4924
  • E-ISSN: 2548-0162
  • Yayın Periyodu:
    Haziran - Ekim - Şubat
  • Editör:Aydın KARAPINAR
  • Yıl: 2015
  • Cilt: 1
  • No: 1

DÜNYA ÜLKELERİN TURİZM POTANSİYELİNİN ETKİNLİĞİ

Murat ATAN,  Yalçın ARSLANTÜRK, 

Turizm sektörü yarattığı istihdam olanakları ile ekonomiye dinamizm katmakta ve ekonomik gelişime önemli katkılar sağlamaktadır. Son yıllarda artan kitle turizm hareketleri, turizmin ekonomik boyutunun büyümesine ve bu nedenle ülke ekonomileri içinde önemsenen bir sektör haline gelmesine neden olmuştur. Turizm gelirleri, özellikle dış finansmana ihtiyaç duyan kalkınma yolundaki ülkeler için büyük bir öneme sahiptir. Bu alana yapılan yatırımlar, oransal olarak çok yüksek düzeyde döviz getirisi sağlarlar. Otomasyona ve mekanizasyona geçme olanakları sınırlı olan turizm endüstrisinde istihdam / yatırım oranı da genel olarak yüksektir. Turizm yarattığı uyarıcı etkiler nedeniyle de dolaylı olarak, diğer kesimlerdeki istihdam ve gelir düzeylerini yükseltmektedir. Bu amaçla bu çalışmada dünya ülkelerinden dünya bankasının istatistiki yayınlardan verileri temin edilenler için veri zarflama analizi ile yıllar içindeki etkinlik düzeyleri ölçülmüştür.

Anahtar Kelime: Veri Zarflama Analizi (VZA),  Etkinlik,  Süper Etkinlik,  Turizm,  Dünya Ülkeleri

Tam Metin (PDF)


Makale Gönder