HAKKINDA

  • ISSN: 2149-4924
  • E-ISSN: 2548-0162
  • Yayın Periyodu:
    Haziran - Ekim - Şubat
  • Editör:Aydın KARAPINAR
  • Yıl: 2018
  • Cilt: 4
  • No: 2

KRİZ DÖNEMLERİNDE PİYASA EŞ-HAREKETLİLİĞİ: TÜRKİYE, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE İNGİLTERE ÖRNEĞİ

FATİH ÇEMREK,  HAKKI POLAT, 

Kriz dönemlerinde, ekonomik, politik ya da sosyal açıdan birbiriyle bağlantılı ülkelerden birinde meydana gelen şokun, ilişkili diğer ülkelere de yayıldığı, literatürdeki birçok deneysel çalışmayla ortaya konmuştur. Bu çalışmalar genellikle şok transferleri üzerine geliştirilen ekonometrik modeller üzerinde yoğunlaşmıştır.  Bu çalışmada, en son yaşanan küresel ekonomik kriz olan 2007-2008 ABD Sub-prime Mortgage krizinin Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere piyasaları üzerine etkisi incelenmiştir. Kriz döneminde meydana gelen şok transferine bağlı olarak, bu ülke borsalarındaki endekslerin benzer tepkiler gösterdiği ortaya konmaya çalışılmıştır. Yapılan Eş bütünleşme Analizi sonucunda 2007-2009 dönemindeki günlük borsa endekslerinin bütünleşik bir yapıda olduğu ve kriz döneminde benzer hareketler gösterdikleri tespit edilmiştir

Anahtar Kelime: Finansal Kriz,  Finansal Kriz Yayılımı,  Eş bütünleşme

Tam Metin (PDF) Kaynakça


Makale Gönder