Gazi İktisat ve İşletme Dergisi

  • Gazi İktisat ve İşletme Dergisi (GİİD), İşletme, İktisat, Maliye, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler alanlarında akademik çalışmaların yayımlandığı hakemli bir dergidir.

  • Dergimize gönderilen akademik ve bilimsel makaleler hakem incelemesinden geçtikten sonra, Şubat, Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere yılda üç kez İnternet ortamında açık erişimli olarak yayımlanmaktadır.

  • Gazi İktisat ve İşletme Dergisi’nin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

  • Dergimiz, Ebsco, Dergipark, Rootindexing ve Index Copernicus tarafından taranmaktadır.

  • Dergimize MAKALE GÖNDERMEK için tıklayınız.

Tarandığı İndeksler


Makale Gönder